Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

7th Seminar on tendon transfers of the upper limb on fresh frozen cadaveric specimens

31 Μαρτίου 2022 - 2 Απριλίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
31 Μαρτίου 2022
Τέλος:
2 Απριλίου 2022
Ιστότοπος:
https://www.tendontransferseminar.com/7thseminar/

Προσθήκη σε ημερολόγιο