Φόρτωση Εκδηλώσεις

37th Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & Joint Meeting with the Bulgarian Society of Neurosurgery & 17th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

13 Ιουνίου 2024 - 16 Ιουνίου 2024

Λεπτομέρειες

Αρχή:
13 Ιουνίου 2024
Τέλος:
16 Ιουνίου 2024
Ιστότοπος:
https://enxe2024.concopco.com/en/Events/enxe2024/WebApp/Live/home

Προσθήκη σε ημερολόγιο