Φόρτωση Εκδηλώσεις

35th Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 15th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

2 Ιουνίου 2022 - 5 Ιουνίου 2022

 

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
2 Ιουνίου 2022
Τέλος:
5 Ιουνίου 2022
www.concopco.com/enxe2022