Φόρτωση Εκδηλώσεις

1st Athens Foot and Ankle Arthroscopy Symposium

25 Σεπτεμβρίου 2021 - 26 Σεπτεμβρίου 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
25 Σεπτεμβρίου 2021
Τέλος:
26 Σεπτεμβρίου 2021
https://www.projector-web.gr/attc/gr/foot-ankle-arthroscopy2021

Προσθήκη σε ημερολόγιο