Φόρτωση Εκδηλώσεις

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

26 Σεπτεμβρίου 2024 - 29 Σεπτεμβρίου 2024

Λεπτομέρειες

Αρχή:
26 Σεπτεμβρίου 2024
Τέλος:
29 Σεπτεμβρίου 2024
Ιστότοπος:
https://www.e-myrtaly.gr/gr/pese-epilepsy2024

Προσθήκη σε ημερολόγιο