Φόρτωση Εκδηλώσεις

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

23 Σεπτεμβρίου 2022 - 25 Σεπτεμβρίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
23 Σεπτεμβρίου 2022
Τέλος:
25 Σεπτεμβρίου 2022
https://epilepsycongress.gr/