Φόρτωση Εκδηλώσεις

16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας

17 Μαρτίου 2022 - 19 Μαρτίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
17 Μαρτίου 2022
Τέλος:
19 Μαρτίου 2022
https://pcoconvin.eventsair.com/eiep22

Προσθήκη σε ημερολόγιο