Φόρτωση Εκδηλώσεις

14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society & 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis”

29 Οκτωβρίου 2021 - 31 Οκτωβρίου 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
29 Οκτωβρίου 2021
Τέλος:
31 Οκτωβρίου 2021
https://www.concopco.com/spine2021

Προσθήκη σε ημερολόγιο