Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

2 Δεκεμβρίου 2022 @ 08:00 - 4 Δεκεμβρίου 2022 @ 17:00

Λεπτομέρειες

Αρχή:
2 Δεκεμβρίου 2022 @ 08:00
Τέλος:
4 Δεκεμβρίου 2022 @ 17:00
Ιστότοπος:
https://services.livemedia.com/register/12i.aspx?lang=1&__hstc=158894309.e076e4d0a13e3af8bd46162c0348b428.1661755012222.1662371275431.1662374598726.17&__hssc=158894309.1.1662374598726&__hsfp=249628041

Προσθήκη σε ημερολόγιο