Φόρτωση Εκδηλώσεις

10th International Musculoskeletal Ultrasound Course

12 Δεκεμβρίου 2024 - 14 Δεκεμβρίου 2024

Λεπτομέρειες

Αρχή:
12 Δεκεμβρίου 2024
Τέλος:
14 Δεκεμβρίου 2024
Ιστότοπος:
https://mitoscourse2024.concopco.com/en/Events/mitoscourse2024/WebApp/Live/home

Προσθήκη σε ημερολόγιο