Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο.

Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες

με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική.

Απολαβές από €5.000 μέχρι €12.000 μηνιαιως.

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο  και