Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

 

 Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες Ιατρούς με  ειδικοτητα την  γυναικολογία .

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο