ζητούνται ιατροί (με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου ή Άνευ Ειδικότητας) για εργασία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από Ιατρική Εταιρεία Hellenic Medical Care ζητούνται ιατροί (με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου ή Άνευ Ειδικότητας) για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στην Χαλκιδικής κατά τη θερινή περίοδο. Με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο . Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο +306985057500