Ζητούνται ιατροί για Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Ιατρονοσηλευτικής φροντίδας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητάει Ιατρούς για την υποστήριξη Πρωτοβάθμιου Ιατρονοσηλευτικού χώρου.

Η εργασία είναι:

  • Πρωινή
  • Πενθήμερη
  • 8ωρη
  • Πλήρους απασχόλησης

Ευπρόσδεκτοι όλοι οι γιατροί (ακόμα και άνευ ειδικότητας), αφού πρόκειται για Πρωτοβάθμια Ιατρονοσηλευτική κάλυψη.

Αν κάποιος/α ιατρός είναι Γενικός/ή Ιατρός ή Παθολόγος θα προτιμηθεί για τη θέση.

Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο .