Ζητούνται ιατροί άνευ ειδικότητας για συνεργασία Ιούνιο-Σεπτέμβριο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από την ιατρική εταιρεία SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητούνται ιατροί άνευ ειδικότητας για συνεργασία Ιούνιο-Σεπτέμβριο . Διαμονή εξασφαλισμένη. Υψηλές αποδοχές.

κιν.6944990051
e-mail.: