Ζητούνται γιατροί ειδικότητας γενικός – οικογενειακός ιατρός και Παθολόγος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται γιατροί ειδικότητας γενικός – οικογενειακός ιατρός και Παθολόγος για πρόσληψη 8ωρης και 4ωρης εργασίας για την κάλυψη μόνιμων θέσεων των ιατρείων πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής κάλυψης που έχουμε, τηλέφωνο επικοινωνίας 6979331780.