Ζητούνται Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι και ιατροί άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι και ιατροί άνευ ειδικότητας   για  part time ή full time εργασία σε ιατρεία στο νομό Πιερίας.

Αποδοχές έως 100€/ημέρα

Αποστολή βιογραφικών: