Ζήτηση ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για κάλυψη προγράμματος εφημεριών

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) αναζητά για συνεργασία στην Θεσσαλονίκη:

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ για κάλυψη προγράμματος εφημεριών

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παιδιατρικής ειδικότητας
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Η/Υ
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε απογευματινές βάρδιες
  • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει :

  • Aνταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
  • Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας με συνεχή κάλυψη από θεράποντες ιατρούς
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του παρακάτω link ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Όμιλος Euromedica