Ζήτηση ιατρού ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με

ΙΑΤΡΟ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

για τις Μονάδες Υγείας του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.