Ζήτηση ιατρών ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με

ΙΑΤΡΟ

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

για τις Μονάδες Υγείας του

Ομίλου στην Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο

https://apply.workable.com/j/9C06DF6E86

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

www.bioiatriki.gr