Ζήτηση για ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας,  Πνευμονολογίας, Καρδιολογίας, Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, μέλος του Ομίλου εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας,  Πνευμονολογίας, Καρδιολογίας, Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας

με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία  για τη στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της κλινικής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο

www.bioiatriki.gr

www.bioclinic.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.