Ζήτηση για Ιατρό – Ακτινολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

H AIMIS HEALTHCARE GROUP στην Κύπρο, μία σύγχρονη και πρωτοποριακή διαγνωστική κλινική, σχεδιασμένη να λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων, αναζητά  Ιατρό – Ακτινολόγο για μόνιμη εργασία.   

 Απαραίτητα προσόντα

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία σε εξετάσεις υπερήχων, μαστογραφίας, και ακτινογραφιών
  • Προσωπικές δεξιότητες: Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα

Η AIMIS HEALTHCARE GROUP προσφέρει:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα στο e-mail: