Ζήτηση για ιατρό Ακτινοδιαγνώστη

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ, για κάλυψη θέσης σε Τμήμα Υπερήχων σε μονάδα του Ομίλου στην Δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο &

Για περισσότερες πληροφορίες στο 6987 290078 – 2310 880156 Δίκης Νικόλαος & 6970 000031 Αμπατζόγλου Κωνσταντίνος.

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.