Ζητείται ιατρός Παθολόγος ή Γενικής ιατρικής για συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται ιατρός Παθολόγος ή Γενικής ιατρικής για συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασις Λτδ.

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο