ζητείται ΙΑΤΡΟΣ με  ειδικότητα  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ζητείται ΙΑΤΡΟΣ με  ειδικότητα  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

τηλ. επικοινωνίας 2551031110 email