Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ Εξπρες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο/η οποίος/α θα διαμένει για όλο το 24ωρο μέσα στο χώρο της
κατασκήνωσης.

Οι περίοδοι λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι οι εξής:
Α’ περίοδος: 19/6/22 – 3/7/22
Β’ περίοδος: 3/7/22 – 17/7/22
Γ’ περίοδος: 17/7/22 – 31/7/22
Δ’ περίοδος: 31/7/22 – 14/8/22

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-552522 ή στο email μας