Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας
(Τούζλα), ο/η οποίος/α θα διαμένει για όλο το 24ωρο μέσα στο χώρο της
κατασκήνωσης.
Οι περίοδοι λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι οι εξής:
Α’ περίοδος: 1/7/21 – 15/7/21
Β’ περίοδος: 15/7/21 – 29/7/21
Γ’ περίοδος: 29/7/21 – 12/8/21
Δ’ περίοδος: 12/8/21 – 26/8/21
E’ περίοδος: 26/8/21 – 13/9/21 AMEA
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-552522 ή στο email μας