Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ Εξπρες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ Express στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο/η οποίος/α θα διαμένει για όλο το 24ωρο μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης.

Οι περίοδοι λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι οι εξής:

Α’ 1/7/21 – 15/7/21

Β’ 15/7/21 – 29/7/21

Γ’ 29/7/21 – 12/8/21

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-552522 ή στο email μας .