Ζητείται Δερματολόγος ή Ιατρός σε αναμονή Ειδικότητας Δερματολογίας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητείται Δερματολόγος ή Ιατρός σε αναμονή Ειδικότητας Δερματολογίας.
Αρμοδιότητες:
-Εξέταση και αξιολόγηση των ασθενών, λήψη ιατρικού ιστορικού, διάγνωση και δημιουργία πλάνου θεραπείας
-Αισθητικές θεραπείες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ενέσεις Botox, fillers, λέιζερ, πίλινγκ
-Καθοδήγηση και ειδικές συμβουλές προς τους ασθενείς ώστε να διατηρήσουν το αποτέλεσμα του πλάνου θεραπείας κατά το μέγιστο
-Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, όπως πλαστικούς χειρουργούς, αισθητικούς, και την ομάδα μάρκετινγκ για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς
-Συνεχής ενημέρωση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα
-Συνεχής εκπαίδευση σε συνέδρια, σεμινάρια, trainings
Απαραίτητα προσόντα :
• Πτυχίο ιατρικής σχολής
• Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
• Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
• Ικανότητα επικοινωνίας, και δημιουργίας καλών σχέσεων με τους πελάτες
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και αξιοπιστία
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις μαλλιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Αν νιώθεις ότι ταιριάζεις στην ομάδα μας τότε στείλε μας το βιογραφικό σημείωμα στο