Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση Θέσης Παθολόγου Ογκολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

 

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση Θέσης Παθολόγου Ογκολόγου

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και να υποβάλετε αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://bit.ly/3PSICdT

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022