Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

 

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3rJygmn

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από:

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/node/477

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2022