Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά Παθολόγο για πλήρηαπασχόληση

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητά Παθολόγο για πλήρη
απασχόληση.
Τηλ. Επικοινωνίας : 6949447445
E-mail: