Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Ακτινολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, το μεγαλύτερο ιδιωτικό
νοσοκομείο στην Κύπρο, επιθυμεί να προσλάβει
Ιατρό Ακτινολόγο.
To Τμήμα προσφέρει υπηρεσίες:
Μαγνητικής & Αξονικής Τομογραφίας
Μαστογραφίας
Υπερήχων
Κλασικής Ακτινολογίας
Προσφέρεται:
Ελκυστικό πακέτο απολαβών
Δέκατος Τρίτος Μισθός
Προοπτικές ανέλιξης
Ευκαιρία συμμετοχής σε σεμινάρια
Ταμείο Προνοίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
(υπόψη Διευθυντή
Τμήματος ΜRI/CT) ή να καλέσουν στους αριθμούς +357
25884610/608/895 για περισσότερες πληροφορίες.