ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ σε καινούριο πολυϊατρείο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ σε καινούριο πολυϊατρείο ( 11 ιατρεία με διάφορες ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες ) δίπλα στο Παρίσι – απόσταση 40 χλμ. Ο ιατρός είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Δωρεάν ενοίκιο ιατρείου και δωρεάν κατάλυμα για τον πρώτο καιρό. Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.