ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε καινούρια ιδιωτική κλινική στο Στρασβούργο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε καινούρια ιδιωτική κλινική στο Στρασβούργο. Ο γιατρός είναι μισθωτός, δυνατότητα μερικής απασχόλησης,  εργασίας 1 ή 2 εβδομάδες / μήνα. Γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, απαιτούμενος αριθμός ασθενών / ημέρα – 65-80.  Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440.