ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε ιδιωτική κλινική στο Παρίσι

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε ιδιωτική κλινική στο Παρίσι. Ο γιατρός είναι μισθωτός, ο μισθός εξαρτάται από τις καθορισμένες εργάσιμες ημέρες. Γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, απαιτούμενος αριθμός ασθενών / ημέρα – 80.  Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.