ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε ιδιωτική κλινική στην πόλη Ρενς

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ σε ιδιωτική κλινική στο στην πόλη Ρενς, σε απόσταση 140 χλμ από το Παρίσι και με 180.000 κατοίκους.. Συμβόλαιο μισθωτού, θέση πλήρης ή μερικής απασχόλησης, δυνατότητα εργασίας 1-2 εβδομάδες / μήνα. Γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις.  Πληροφορίες-  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440