ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ σε ιδιωτικό πολυϊατρείο στο Παρίσι

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ σε ιδιωτικό πολυϊατρείο στο Παρίσι. Ο γιατρός είναι μισθωτός, προσφορά βάσει του βιογραφικού. Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.