ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ για εγκατάσταση ως ελεύθερος επαγγελματίας σε Maison Medicale

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ για εγκατάσταση ως ελεύθερος επαγγελματίας σε Maison Medicale στο Στρασβούργο. Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr