Θέση εργασίας Παθολόγου Ογκόλόγου στην Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Παθολόγου Ογκολόγου (Consultant)

Πλήρες κείμενο προκήρυξης της θέσης: https://bit.ly/3IZQFSI   

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/node/482

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Φεβρουαρίου 2022