Θέση Εργασίας Ιατρού Παθολόγου Ογκολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Παθολόγο – Ογκολόγο.


Το
Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του Κέντρου είναι πλήρως οργανωμένο και
εξοπλισμένο, παρέχει θεραπεία και φροντίδα ασθενών που έχουν διαγνωστεί με
καρκίνο. Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι χημειοθεραπείας, στοχευμένης
θεραπείας, ορμονοθεραπείας και ανοσοθεραπείας.


Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα στην ιστοσελίδα του Κέντρου:
www.goc.com.cy .


Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας στον τομέα «
Θέσεις Εργασίας».
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:
31 Αυγούστου 2021