Θέση εργασίας για Σχολικό Ιατρό στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Σχολικό

Ιατρό -κατά προτίμηση Γενικής Ιατρικής- για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

Αναλυτικά η θέση εργασίας:  https://www.afs.edu.gr/θέσεις-εργασίας-προκηρύξεις/

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310492705