Θέση Εργασίας για Καρδιολόγο στην Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Θέση Εργασίας: Ιατρός-Καρδιολόγος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.  Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Ιατρού Καρδιολόγου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
  • Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Καρδιολογίας.
  • Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.

Καθήκοντα:

Παροχή υπηρεσιών σε τμήμα ΤΑΕΠ

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email: hr1@evangelismos.com.cy      Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.