Θέση εργασίας για ιατρό Βιοπαθολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ, για κάλυψη θέσης σε μονάδα του Ομίλου στην Δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο & ή μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο 6987 290078 – 2310 880156 Δίκης Νικόλαος & 6970 000031 Αμπατζόγλου Κωνσταντίνος.

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.