Θέση Εργασίας για Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ  Ή/ΚΑΙ   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΟΝ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΚΥΠΡΟΥ

 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου ενδιαφέρεται να εντάξει στη διεπιστημονική του ομάδα γιατρούς, με πλήρη ή και μερική απασχόληση με στόχο να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες τους, για την ολιστική φροντίδα των ασθενών είτε αυτοί νοσηλεύονται στην «Αροδαφνούσα» είτε λαμβάνουν φροντίδα μέσω της Υπηρεσίας κατ’ οίκον φροντίδας.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και Μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
  • Κάτοχοι Πιστοποιητικού Ειδικότητας Παθολογίας/ Γενικής Ιατρικής ή Γηριατρικής
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία εργασία με ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  • Πτυχίο ή Εμπειρία στην Ανακουφιστική Φροντίδα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδόματα και ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy και να το υποβάλουν  μέχρι την  26η Σεπτεμβρίου, 2021 μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ,  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 22446222 – Φαξ. 22316822

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος στο  Μητρώο  Ιατρών Κύπρου  και

τον  Παγκύπριο  Ιατρικό  Σύλλογο  θα  δοθεί  εύλογο   χρονικό διάστημα για προσκόμιση των

σχετικών πιστοποιητικών