Θέση εργασίας ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΕΡΝΗ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΕΡΝΗ

Κέντρο Εργαστηριακής Ιατρικής

Από 1 Απριλίου 2022

Το Κέντρο Εργαστηριακής Ιατρικής είναι ένα από τα κορυφαία ιατρικά εργαστήρια στην Ελβετία. Οι περίπου 150 υπάλληλοί μας πραγματοποιούν τακτικές και ειδικές αναλύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διαπίστευσης στην κλινική χημεία, την αιματολογία, την αιμόσταση, την ανοσολογία και τη μοριακή βιολογία. Το Clinical Cytomics Facility (CCF) είναι μια ένωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στους τομείς της ανοσολογίας και της αιματολογίας. Μια ομάδα επιστημόνων, γιατρών και BMA και από τους δύο κλάδους προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στην κυτταρική ανοσολογία και την αιματολογία.

η πρόκληση σας

Διενέργεια ανοσολογικών και αιματολογικών αναλύσεων με χρήση κυτταρομετρίας ροής

Συμμετοχή στη συλλογή, αξιολόγηση και τεκμηρίωση των δεδομένων της μελέτης

Συντήρηση του σύγχρονου πάρκου εξοπλισμού

Συμμετοχή στην τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

το προφίλ σου

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση ως βιοϊατρικός αναλυτής HF

Ομαδικός, υπεύθυνος και προσεκτικός τρόπος εργασίας

Υψηλό επίπεδο ευθύνης

Εξοικειωμένοι με τη χρήση ψηφιακών μέσων και πολύ καλή γνώση γερμανικών

η γκάμα μας

Ποικίλες εργασίες σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο περιβάλλον

Κίνητρα, αφοσιωμένη και ικανή ομάδα

Κανονικό ωράριο, χωρίς νυχτερινές βάρδιες

Ελκυστική προσφορά εκπαίδευσης

Παρακαλώ τα βιογραφικά σας στο : ή τηλ στο 6974434797, κ.Α.Μαγκριώτη