ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΥ στο CH MAYOTTE

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΥ στο CH MAYOTTE,  γαλλικό έδαφος  στον Ινδικό Ωκεανό. Νοσοκομείο με χωρητικότητα 400 κλινών και προσκοπικό 2600 άτομα, εκ των οποίων 220 ιατρούς και 170 μαίες. Αμοιβή – 12.000 ευρώ καθαρά το μήνα, οι βάρδιες πληρώνονται επιπλέων. Ωράριο εργασίας – 42 ώρες την εβδομάδα, οι υπερωρίες πληρώνονται επιπλέων. Παροχή καταλύματος και οχήματος στη διάρκεια του συμβολαίου – τουλάχιστον 6 μήνες. Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.