ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ σε γνωστό όμιλο που εξειδικεύεται στην ακτινολογία αναζητά ειδικό ακτινολόγο. Ο χρόνος εργασίας μοιράζεται ανάμεσα σε 3 κλινικές στην περιοχή της Νίκαιας, στη νότια Γαλλία. Ο ιατρός θα είναι ελεύτερος επαγγελματίας, αλλά οι εισφορές καταθέτονται από τον εργοδότη. Αμοιβή – 9 000 – 14 000 ευρώ καθαρά (πριν τη φορολογία επί των κερδών) / μήνα. Γενική ακτινολογία, υπερηχογράφημα, μαστογραφία, μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία (δεν απαιτούνται όλες οι πράξεις, τα ραντεβού είναι ανάλογα με την εξειδίκευση του ιατρού). Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.