θέσεις οικογενειακών ιατρών στην βόρεια Ιταλία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Σας γράφω για να ενημερώσω ότι στην  βόρεια Ιταλία υπάρχει ανάγκη γενικών/οικογενειακών ιατρών με συμβόλαια του Ιταλικού Κρατικού Συστήματος Υγείας περιορισμένου και αορίστου χρόνου. Ο αρχικός μισθός ξεκινά συνήθως στις 5 χιλιάδες ευρώ μεικτά και αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Απαραίτητη η γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

Πέτρος Τσαματρόπουλος, Ενδοκρινολόγος

Reggio Emilia, Italia

0039.3404030591