ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΡΚΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΡΚΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με ή χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση προσφέρει το Ινστιτούτο Καρκινολογίας της Περιοχής του Λίγηρα σε συνεργασία με το μεγάλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής. Προσφέρεται τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και επαφή με κάποιους από τους καλύτερους ειδικούς στον τομέα της ογκολογίας στη Γαλλία. Προσφορά βάσει του βιογραφικού. Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.

===============